บ่อดักกลิ่นพร้อมฝา สูง 50 ซม. (2 ท่อ)

บ่อดักกลิ่นพร้อมฝา สูง 70 ซม. (2 ท่อ)

บ่อดักกลิ่นพร้อมฝา สูง 50 ซม. (4 ท่อ)

บ่อดักไขมัน

บ่อพักไฟขนาด 44 x 44 ซม (กั้นฉาก-กั้นตรง)

บ่อพักไฟ ขนาด 30 x 35 ซม. (UGF-3530)

ชุดบ่อตะแกรง ขนาด 70 x  100 ซม.

ชุดบ่อตะแกรง ขนาด 80 x 80 ซม.

บ่อกราวน์

บ่อเสริมบ่อดักกลิ่น ขนาดความสูง 30 ซม.

บ่อเสริมบ่อดักกลิ่น ขนาดความสูง 50 ซม.

ขอบบ่อบำบัด ขนาด 60 x 60 ซม.

ชุดหน้ากากขอบบ่อพร้อมฝาพักระบายน้ำ

วงกลมปูน พร้อมฝาไม้

FINE WORK GROUP

บริษัท ฟายด์ เวอร์ค กรุ๊ป จำกัด
FINE WORK GROUP,.LTD.

59/1 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

59/1 Moo 10 Bang Mae Nang, Bang Yai District, Nontaburi 11140

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel. 02-101-3544-45 , Fax. 02-101-3544 Ext. 123

Email : [email protected]

[email protected] : @finework